Jl KH Abdul Fattah ds Siman rt 04 rw 02 sekaran. KAB LAMONGAN
MADRASAH DINIYYAH PROGRAM KHUSUS, MDPK
PP AL FATTAH SIMAN (SALAF, FORMAL, TAHFIDZ AL QURAN)
MADRASAH DINIYYAH REGULER MDR FORMAL
MADRASATUL QURAN PUTRI, TAHFIDZ AL QURAN.

Friday, August 23, 2019

Khutbah Jam'at Oleh KH. Abdul Muchit Fattah ( Pengasuh PP. Al Fattah Siman)

  الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالصحة والعافبة وهدانا الى سبيله وصراطه الصحبة الصافية, وارسل علينا رسوله هدى ورحمة للقلوب الواعية سيدنا ومولانا محمدا صاحب المقام المحمود والوسيلة والدرجة العالية أشهد أن لاإله إلا الله وحجه لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوبه, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع رضوانه أما بعد
"فياأيهاالمسلمون إتقوا الله واعلموا الصالحات واشكروا الله على ما أنعم عليكم من جميع الموهبات قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياايهاالذين امنوااتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير, بما تعملون


Kaum muslimin engkang berbahagia.

mongko kito sedoyo wonten kesempatan puniko manah soho pikiran kito tujuake dateng Allah Swt kito koreksi kelampahan kito saben-saben jumat ngoten puniko katah pundi ibadah kito ketimbang duso kito, menawi katah ibadahipun kito syukuri dumateng allah ta’ala, menawi katah dusonipun,

wonten ing lebet masjid ngoten kito kedah estuh-estuh istighfar nyuwun pengapunten dumateng allah ta’ala kanti metesakeh luhipun mripat ngimuti bilih seksonipun allah ta’ala punikoh abot sanget, saget sanget, abot lan sagetipun mboten ganten gantenan, cubo kito angen-angen kados pundi sagetipun, sikil dipun sandale wau mengangah, panasi pun ngantos utek ipun ampun lahaula wala quwata illa billahil adhim allahumma najjina min adhabika, puniko sekso engkang paling ringan piyambak sampun kados mekaten lajeng kados pundi sekso sakngingkilipun, poromiloh wasiyat kulo dateng awak kulo piyambak hususipun, umumipun dateng paro sederek qulo sedoyo qoum muslimin manggah ajrih dateng kuastone allah, taqwa puniko ngelampahi sedoyo perintahipun allah lan ninggalno sedoyo laranganipun allah, muniko sedoyo kewajiban utaminipun sholat, zakat, poso, haji kito lampahi sholat kito lampahi engkang sak estu ampun ngantos menawi nuju wonten duso sholat, neng menawi dateng kutonuten sholat, kuwasto allah puniko namung setunggal, womten duso, wonten kuto sami kimawon, dateng pundi kimawon kito tetep wonten ngersanipun allah ta’ala, monggo dateng pundi kimawon kito tetep dados tiyang-tiyan tansah ngugemi dumateng syari’at islam. Ibadah engkang arupi sholat puniko pokok sanget, penting sanget, qoum muslimin sedoyo ampun ngabtos ngliru  akeh sholat, ugi dateng anak bojonipun sak istuh kedah tegas dateng masalah sholat puniko,
qoum muslimin engkang berbahagia,

Sakbadanipun sholat kito laksana ake kanti sae, mboten telat, mboten banjulan, mboten sa’sakijanipun kimawon, neng tepat, tertib, terbina sepanjang soyo kito, kito lajeng munggah mikiraken kewajiban ngedalaken zakatipun,menawi dereng kewajiban ngedalaken inggih mboten wajib nopotoh  faedahipun zakat tumerap tiyang engkang ngadolaken faedahipun katah sanget badeh pikantok ganjaran engkang katah sanget ngantos tinggal pitung atus maleh saget lebih sakeng pitung atus ganjaran niku nopo?

Ganjaran puniko piwales kenikmatan,piwales kaenakan uhrowi, nikmat ahirot satunggal mawon niku rasane enak e dibanding kalian kaenak ane sakdunnyo dikumpulake dados satunggal, niku taseh enak nikmat ahirot setunggal. Minuman paling enak sakdunnyo dikumpulaken dipun banding minuman ahirot bedane persasat lemah kangit, padahal benjeng wonten ahirot kanikmatan seng koyo ngoten wahu kangge tiyang engkang purun ngedolaken zakat dipun tikel tikelaken malih, enakipun dipun tambahi malih tambah pitung atus enak e, malah saget langkung katah.

Nomer kaleh faidahipun ngedalaken zakat funiko kangge jogo dateng harta kekayaan kito, dawuhipun Rosululloh SAW”
حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالصَّدَقَةِ
Harta kekayaanmu iku jogonen nganggo sodaqoh,
Sodaqoh wonten ngeriki maksudipun zakat, pancen zakat puniko wonten Al Quran tawin hadits katah engkang ngangge tembung sodaqoh kados dene :
إنماالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم.... الاية
Menawi Hadits kados :
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

Lan sane-sanesipun

Mongko kito angen-angen hartya kito engkang halal boten arto nyolong boten arto nyatut, mboten arto riba, memawi kito jujur bhilih arto halal puniko berkah, awet, ora gampang ilang, engkang lumrah menawi ilang buk menawi sekedik kecampuran barang harom, ning kito mboten kinging damelpedoman ngoten” barang-barang iku yen ilang meski barang gak genah, barang haram, mboten kengeng damel pedoman ngoten, sebab kadang-kadang Allah SWT paring ujian dateng tiyang-tiyang artonipun murni halal, kadang-kadang inggih dipun uji ical, Cuma ngumumipun barang puniko menawi bersihpuniko awet,

Sepedah panjal bersih terus “Inggih Awet”
Kelambi bersih terus “inggih Awet”
Sepeda montor bersih terus “inggih Awet”

Nopomawon menawi bersih tentu awet, sewangsulipun barang nopo mawon menawi kotor terus mesti cepet rusak,

sepeda kotor terus “cepet rusak,
kelambi kotor terus “cepet rusak,
montor kotor terus mesti “cepet rusak,

semanten ugi menawi dunnyo kito resik tentu awet, resik i dunnyo meniko mboten sanes inggih puniko dunnyo engkang dipun zakati, menawi dunnyo kito kotor tentu cepet rusak, embuh rusak dunnyone, embuh rusak awake, embuh rusak keluargane, embuh rusak agamane, embuh rusak imane, embuh rusak amale, pokoipun tentu bekto kerusakan, dereng seksane benjeng ing alam akhirot.No comments:

Post a Comment

Copyright©Santrisiman